shopify stats
PROSJEKTER / KOGUTA VILLAGE

Klubben har støttet prosjekter med latriner og fødselshjelp i Koguta Village 2017-18.

Infoskriv fra Kenya TBF 12.10.17, klikk her,  Let Girls Learn, klikk her

Samarbeidsprosjekt(forslag) Koguta Village m/ Sotra Rotary 2017-18, klikk her

Rapport mai 2017 Koguta Village kenya, klikk her

Rapport august 2016 Koguta Village Kenya, klikk her

Rapport juni 2016 Koguta Nursery School, klikk her

Rapport fra Tom Okoth,Koguta village Kenya juni 2016, klikk her

Rapport fra Tom Okoth,Koguta village Kenya mai 2016. klikk her

Rapport fra Tom Okoth,Koguta village Kenya april 2016, klikk her

Rapport fra Tom Okoth, Koguta village Kenya jan. 2016, klikk her

mai-2017:

Askøy Rotary samarbeider med TBF-støttegruppe for Koguta Village Kenya
Bidrag kan gis til  TBF kontonr. 3633.52.15065


Siste nytt fra Koguta Village:

Som dere vet fortsetter Tom hjelpearbeidet i Koguta Village med midler han får fra oss.

Dette er nå venneprosjekt som drives av gruppen som var i Kenya. Men det i rotary’s ånd og klubbmedlemmer er sterkt inne som privatpersoner.  Klubben stiller sin prosjektkonto til disposisjon.  Alle bidrag her går til arbeidet i Koguta Village!

Rotary’s prosjekt konto:  6504.05.75051:

Det er alt kommet inn kr 5040 på denne kontoen – fra klubbmedlemmer og fra andre som var på møtet vårt i august og/eller som vil følge prosjektene.  Flere personer utenfra har lagt inn faste månedlige trekk til klubbens konto!  

I tillegg betaler Kenya gruppen selv en avtalt sum pr skolesemester (3 semester i året i Kenya) for å holde prosjektene i gang.

Vi har nå to ”åpne” prosjekt som vi sender penger til fra klubbens konto:

Children’s  Fund – fond til skolebarn.

Målet her er å få flere barn (spesielt jenter) på skole.  Siste måneden har Tom fått sydd 28 nye uniformer til foreldreløse barn (18 jenter og 10 gutter) - og betalt deler av skolepengene og eksamensgebyrer for dem.  Vi vil sende mer penger i oktober for å få flere på skole!  1. Prosjekt ny førskole:

Dette er et langsiktig prosjekt der planen er å samarbeide med landsbyen om å få bygget en ny førskole.  Innbyggerne i landsbyen skal gjøre arbeidet og vi skal hjelpe med penger til materialer.  Ideen er at jo mer de jobber selv, desto mer kan vi hjelpe.

Dere husker kanskje bildene fra det lille huset til venstre her med hull i taket som i dag er førskole (barnehage) for ca 80 barn.

 

Til høyre ser dere at nytt tak og reparasjoner nå er gjort på det gamle førskolebygget som må brukes en stund til.

I Kenya er det obligatorisk med 3 år i førskole før de får begynne på Primary School (grunnskole).  Førskolen har 3 klassetrinn: Baby class (2-3 år), Middle class (4-5 år) og Top class (5-6 år).  Derfor trenger de en ny bygning med 3 klasserom + et lite kontor/lagerrom, - og en utendørs latrine.  Dette vil bli første byggetrinn.  Seinere er det ønske om blant annet kjøkken og vaskerom - men her må vi ta en ting om gangen.

Pr i dag er det kjøpt en tomt til ny førskole og denne er ryddet og klar for videre arbeid.

Det er vanlig og nødvendig å gjerde inn tomter og skoleplasser i Kenya, og dette arbeidet starter de med i disse dager.


Microlån:

Til slutt nevner vi at et langsiktig arbeid med å sondere mulighetene for å starte en ordning med microlån i området rundt Koguta Village, er i gang.  Dette er den formen for bistandsarbeid som har vist seg å gi best hjelp til selvhjelp, - men det er også en omfattende ordning som krever mye forarbeid.

Vi oppfordrer alle klubbmedlemmer – med venner og kollegaer – til å støtte prosjektene ved å sette noen kroner inn på klubbkontoen!  Vi lover oppfølging og at hver krone kommer frem!

02. oktober 2015

Eli - på vegne av Kenya-gruppen