shopify stats
MØTER / ARKIV MØTER / MØTER 2016/17


16.02: Kveldens foredrag: "Sykkel VM på Askøy" v/ fagsjef kultur og idrett i Askøy Kommune: Gunnar Brynjulfsen


9.2: MEDLEMSMØTE: INVITASJON POTENSIELLE NYE MEDLEMMER, SAMT RAPPORT FRA ELI OG HELGE FRA TUR TIL KENYA, KOGUTA VILLAGE I JANUAR: