shopify stats
UTMERKELSER / PHF


Oversikt pr. juni-16 fra Distrikt 2250 over klubber og poeng til utdeling PHF, klikk her


Paul Harris Fellow (PHF)

En Rotary-klubb kan hedre en rotarianer eller ikke-rotarianer for sitt virke i Rotary, eller for sitt samfunnsgagnlige arbeid. Paul Harris Fellow (PHF) kan bare gis til enkeltpersoner, ikke organisasjoner eller bedrifter. Det er den lokale Rotaryklubb som sender søknad til Rotary International.

Skjemaet kan lastes ned fra www.rotary.no eller via http://d2305.rotary.no/files/cms_userfile/2014-2015/TRF/Korrekt_PHF_102en_(1).pdf

PHF medaljen bestilles via Rotary Shop (koster USD 15 pr februar 2013) og må bestilles spesielt på følgende skjema: http://d2305.rotary.no/files/cms_userfile/2014-2015/TRF/The_Paul_Harris_Fellow_Medallion_EN-DE-SV.pdf.

Korrekt utfylt skjema skannes og sendes på e-post til kontoret i Zürich med kopi til distriktets TRF-ansvarlige. Det kan ta fra 4 til 6 uker fra bestillingen er mottatt i Zurich til denne blir levert.

En PHF baseres på bidrag på 1000 USD. Klubbenes eller enkeltpersoners tidligere innbetaling til Annual Program Fund gir ett poeng (recognition point) for hver innbetalt USD, og disse poengene kan også benyttes ved bestilling av PHF.

Oversikt tildelinger PHF medlemmer og eksterne

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Aktivitetshuset Shoddyen
Adresse: N/A
Postnummer: 5302
Sted: Strusshamn
Land: NO
Møtedag: Torsdag
Møtetid: 19:15:00
Møtespråk: no

Spise & Pratemøte
31. jan. 2019, 19.15

3.min Ragnar, referent Eli

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...