shopify stats
MØTER / STYREMØTER

Det avholdes styremøter medio hver måned(eks. juli) i løpet av Rotaryåret. Møtene avholdes hjemme hos styremedlemmene. Referater arkiveres på styreweb, info til klubbmedlemmer på medlemsmøter. I styremøte 15.12 16 ble det bestemt å gi medlemmene også en orientering på web-siden om saker behandlet i siste styremøte.


STYREMØTER HØST 2018:

Styremøte 23.8.18 hos Jonas:

- Referat fra siste styremøte gjennomgått, kun mindre korrigeringer

- Regnskap, budsjett gjennomgått, revisorer har fått regnskap. Kun 9 medlemmer har betalt kontingent hittil, purring sendt.

-Lars sin årsrapport er innlagt på websider og styreweb.

-Diskutert alternativ medlemskap, møtefrekvens og innhold. Jobbes videre med forslag utover høsten.

- Styret anbefaler at det lages en kort og grei kommunikasjonsplan i samme format som strategiplan.

- DG Arild Dale besøker klubben 6.9, forberedelser, styre og komiteledere deltar på formøte.

- Påmelding Distriktskonferanse Voss 5-7 okt. Vi deltar på dagtid lørdag 3.4 fra klubben.

- Litt korrigeringer i månedlige styremøter: tid og sted.

-Søknad om støtte fra Brass Bravour: vi velger å ikke støtte denne søknad, Jonas svarer på mail, kopi til leder prosjektkomite

jbt/president

Styremøte 10.1.2018:

  • Gjennomgått forrige referat, ingen spesielle anmerkninger.
  • Regnskap gjennomgått + 1/2 år. Mottatt vel 17.000 i momskompensasjon
  • Annonsesalg i år ca. 262.000, messeblad er kommet, distribusjon neste uke/helg. Lavere kostnader i år.
  • Kontingent må innbetales til driftskonto
  • Vårprogram gjennomgått, mindre justeringer, sendes på mail til medlemmene.
  • Komiteledere må bli flinkere til å sende referat til styret fra møter, ref. kommunikasjonskomiteen.
  • Jonas og Ingerbeth reiser på Pets primo mars på Voss.
  • Få tilbakemeldinger på strategiplan, gjennomgåes i møte 18.1
  • Diverse mindre saker diskutert
STYREMØTER HØST 2017

Orientering etter styremøte 1.11.17   

- Referat fra forrige styremøte gjennomgått. 

God økonomi: utbetalt 20.000 til TBF-prosjekt Kenya, eldretur Øygarden betalt

- Oppstart annonsesalg 1.11

- Kostnader redusert ifbm. Messeblad. Bodoni AS brukes denne gang også.

- Arbeidet med program for våren startes

- Jonas møter på Pre-Pets 30.11 i Bergen

- Søknad om støtte til bokprosjekt «Trå til for verdensfreden» behandlet.

- Eli reiser til Gardermoen til TRF-konferanse i regi av D-2250.

- Gode tilbakemeldinger fra DG Christin Landmark etter besøk i klubben(e).

- Diskutert omfang og kostnadsrammer for klubbens eget bokprosjekt.

- Endringer i pkt. 9 Statutter for  fondet legges frem for medlemmene.

- Valgstyret i gang med å finne kandidater til styret 2018/19

- Styret jobber videre med 3-års strategiplan fra 2018/19

23.8: Lars, 3.10: Jonas, 1.11: Einar, 6.12: Ingerbeth

Styremøte 3.10 hos Jonas B. Torsvik

Sak 14 2017/18   Referat fra forrige styremøte            Ingerbeth

Sak 15 2017/18   Regnskap – status                                     Eli

Sak 16 2017/18   Kontingent – status                         Eli

Sak 17 2017/18   Programendring                               Lars

Sak 18 2017/18   Komite arbeid / info fra komiteene

Sak 19 2017/18   Rapport fra distriktskonferansen    Lars

Sak 20 2017/18   Strategisk plan for klubben             Lars

Sak 21 2017/18   Søknader om bistand                      Lars

Sak 22 2017/18   Fra distriktet                                    Lars

Sak 23 2017/18   Regler ved permisjon                       Ingerb

Sak 24 2017/18   Guvernørbesøk 12. oktober

23.8.17: Saksliste styremøte hos Lars: Generell info gies på møte.


OBS! Styremøte 15 mars er flyttet til 23.mars


Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Aktivitetshuset Shoddyen
Adresse: N/A
Postnummer: 5302
Sted: Strusshamn
Land: NO
Møtedag: Torsdag
Møtetid: 19:15:00
Møtespråk: no

Spise & Pratemøte
31. jan. 2019, 19.15

3.min Ragnar, referent Eli

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...