shopify stats

                    


INFO TIL MEDLEMMER                                                            Knut Hanselmann, årets President

1.12: Månedsbrev nr. 4 november-16 , se møter.

1.12: SPISE & PRATEMØTE:

Helge Sølsnes fikk blomst av klubben ifbm. overstått 75-års dag 29.11. Han holdt også 3- min. Jonas orienterte om presiseringer/mindre endringer i vedtektene, samt oppfølging etter siste styremøte basert på saker som kom frem på siste spise& pratemøte.