shopify stats

                    

                                                                                                           Knut Hanselmann, årets President 2016-17

INFO TIL MEDLEMMER                                                           

21.2: Rotary i Vest nr. 5 distribuert

8.2: Møteprogram våren 2017 oppdatert

6.2: Månedsbrev jan-17 tilgjengelig.

5.2: Revidert medlemsliste pr. 1.1.2017

20.02: Info fra styremøte 15.2:


16.02: Kveldens foredrag: "Sykkel VM på Askøy" v/ fagsjef kultur og idrett i Askøy Kommune: Gunnar Brynjulfsen

9.2: MEDLEMSMØTE: INVITASJON POTENSIELLE NYE MEDLEMMER, SAMT RAPPORT FRA ELI OG HELGE FRA TUR TIL KENYA, KOGUTA VILLAGE I JANUAR: