shopify stats

 

      Rotary`s motto:  "Service above selves"   

                                                                                                                                  Jonas B. Torsvik, President 2018-19

INFO TIL MEDLEMMER

2.7.18: Månedsbrev juni-18 innlagt.

21.6.18: Styret for 2018-19 konstituerte seg


20.6.18: Komiteene for neste år lagt inn, se under "klubben"


21.6: Presidentskifte:  lars takket av og Jonas overtok stafettpinnen.

Det ble et høytidelig Presidentskifte. En stor takk til Lars som har ledet klubben siste året med stø hånd kreativ ledelse. Dette er 2. gang Lars er President. Jonas mottok Presidentkjede, samt gode ord og oppmuntring for kommende Rotary år. Vi koste oss med god rømmegrøt, en stor takk til arrangementskomiteen. Klubben fikk på denne dag også besøk fra innkommende President Marius fra Vilnjus Rotary Club i Litauen. Han fortalte om klubben og prosjekter. Alltid kjekt med besøk fra andre klubber, noe som gir inspirasjon og mulighet for utveksling ideer og tanker.

vi ønsker hverandre i klubben en riktig god sommer og møtes igjen 9.august

14.6 Foredrag ved Per Gunnar Morland "Vi har ikke råd til å glemme"

En gripende beretning om konsentrasjonsleirene i spesielt Polen og Tyskland under 2. verdenskrig, samt enkeltmenneskers skjebner. I tillegg Hitlers ideologi og rasehat som førte til utryddelsesleirene. Per Gunnar var lærer ved Kleppestø Ungdomskole i de første årene fra 1971, og flere av oss husker ham fra den tiden. Nå bor han på Askøy etter mange års utlendighet i Hallingdal.


7.6: Sommerfest i naustet til Asbjørn i skiftesvik

En hyggelig kveld med reker og tilbehør, samt godt humør og god stemning.


5.6: Innkommende president Jonas B. Torsvik besøkte harstad rotary klubb

I forbindelse med jobbreise til Harstad besøkte jeg klubben, ble veldig godt mottatt og fikk holde 3-min. hvor jeg fortalte om Askøy Rotary klubb. HRK er en gammel klubb stiftet 18.juni 1947 og senere sammenslått med Harstad Syd Rotary klubb og teller i dag. ca. 53 medlemmer. Jeg fikk vimpel fra President Jan Arne Lund og jeg har lovet å holde foredrag om vår klubb og prosjekter en gang ila. høsten. En stor giv og inspirasjon å møte andre klubber, utveksle ideer og erfaringer sammen med flotte Rotarianere. Fremmøte 23 medlemmer. Møte hver tirsdag i Rødekors- huset i Harstad.


1.6.18: bowlingtalent celine larsen fra askøy ble tildelt årets talentpris fra klubben.

Per-Ove, Erling, Einar og Knut ble med sammen med Askøyværingen i bowlinghallen på Follese.31.5. 18: Innkommende president Jonas B. Torsvik: mål og planer 2018-19

Presentasjonen kan du lese her

30.5.18: Vårmøte med DG- Kristin Landmark og AG- Asbjørn Algerøy på edvard grieg suitel sandsli.

 Presidenter, innkommende og sekretærer fra Bergensklubbene, Sotra og Askøy deltok i en god dialog hvor nyttige erfaringer og planer ble kommunisert mellom deltakerne. Fra vår klubb møtte Lars, Eli og Jonas. Iht. deltakerliste/påmeldte var fremmøte 13 totalt.


24.5.2018: Vårt miljø, besterforeldrenes klima aksjon v/tone Erstad og miljøforkjemper Per H. Svae

ET INTERESSANT FOREDRAG OM MILJØ OG HVA VÅR  GENERASJON MÅ GJØRE AV MILJØTILTAK FOR AT VÅRE BARN OG BARNEBARN  SKAL FÅ EN BÆREKRAFTIG FREMTID.

Per Hjalmar Svae er siviløkonom fra NHH og har i 20 år undervist i økonomisk-kvantitative fag på Handelshøyskolen BI.
Siden 2009 har han vært miljøkoordinator i Hordaland fylkeskommune og bygget opp miljøstyringssystemet.
Han er også sentralstyremedlem i Miljøpartiet De Grønne.3.5.2018: Spise&Pratemøte

Lars gav diverse orienteringer fra Rotary, Jonas holdt 3 min og fortalte om den nye Personvernloven/GDPR: General Data Protection Regulation fra EU, som bedrifter må forholde seg til bl.a. i forhold til lagring personalopplysninger.17.4.18: MOT på Askøy v/ Sølvi Folkedal

Sølvi fortalte om et stort engasjement blant elever, kommune og samarbeid med frivillige organisasjoner på Askøy. MOT  bevegelsen er også blitt landsomfattende.
MOT er en ungdoms-og samfunnsbygger, som styrker ungdoms bevissthet og mot- til å leve-til å bry seg og til å si nei.

Liv holdt 3-min. og fortalte om kreativitet og lokale prosjekt fra sin hjemplass i Rogaland.
En lydhør og engasjert forsamling
12.4.18: RYLA-deltaker sandra haugland på besøk

Sandra fortalte om seg selv og et meget vellykket RYLA, deltaker betalt av Askøy Rotary. Vi ser frem til et nært samarbeid med Sandra i årene som kommer, da hun planlegger å komme tilbake til Askøy etter ferdig masteroppgave i vår. Asbjørn fortalte om evaluering etter Yrkesmessen og det ble en god diskusjon blant møtedeltakere. I president Lars sitt fravær ledet Jonas møte og informerte om saker på styremøte onsdag hos Lars.22.3.18: ceo/adm.dir. arne hammer holdt foredrag om karsten moholt

Arne fortalte med innlevelse og stor kunnskap om historien til familieselskapet, satsingsområder, nye eiere, digitalisering, marked, produkter bl.a.
15.3.18: Ola hiis Bergh jr. holdt foredrag om lerøy seafood og fiskerinæringen

Ola har jobbet i mange år i Lerøy Seafood med salgsansvar for Sør-Europa. Et interessant og lærerikt foredrag om utviklingen i laksenæringen og bl.a. selskapets virksomhet i Nord og foredling av torsk etter oppkjøp av Røkkes virksomhet innen fiskeri , med fiskeflåte og mottak.8.3.18: besøk på nye bergen lufthavn flesland

Vi fikk en flott orientering og omvisning på den nye flyplassterminalen som åpnet i fjor. Prosjektingeniør for flere utbygginger på Flesland Alf Sognefest tok oss bak kulissene etter en tur gjennom sikkerhetskontrollen. 

2-4 mars.2018: pets på fleichers hotell voss

Ingerbeth og Jonas deltok fra klubben, Per Ove holdet foredrag om kommunikasjon, websider og bruk av andre sosiale medier. En nyttig og lærerik konferanse i regi av Arna Rotaryklubb som har Arild Dale som guvernør 2018/19.

1.3.2018: Spise& Pratemøte

Hyggelig møte, god prat rundt bordet, info fra President, vinlotteri. Yngve hadde 3- min og tok for seg skøyteløp historien på en fortreffende måte.
23.02.18: Jo Gjerstad: "Fløibanen 100 år", Jo fikk også PHF av klubben.

Igjen et gnistrende foredrag av Jo Gjerstad som denne gangen tok for seg Fløibanens 100 års historie for klubbens medlemmer og gjester. Grunnet sin store samfunnsinnsats, spesielt innenfor Bergens historie, og ikke minst sine mange besøk i klubben, fikk Jo tildelt PHF en utmerkelse som henger høytt og som han ble veldig glad for. Vel fortjent! Terje holdt en poetisk 3-minutter til ære for Jo.
16.02.18: Bokprosjektet og info prosjekter Kenya

Yngve fortalte om bokprosjektet pva. "bok komiteen", godt i gjenge. Eli fortalte deretter om prosjekter i Kenya. TBF har fått Anne Geitanger med seg som facebookansvarlig, Anne fortalte om innsamling til lekeapparater for skolen i Koguta Village med salg av loddbøker.
14.02.2018: Sandra S. Haugland fra Askøy deltar på RYLA i mars i år. 

Hun blir sponset av Askøy Rotary.

Ryla 2018 avholdes på "Fjordslottet i Nordhordland fredag 9 til søndag 11 mars 2018.

RYLA står for Rotary Youth Leadership Award og er et lederseminar for unge og er veldig populært.

Søk på RYLA Vest og du finner all informasjon. Send søknad til Askøy Rotary om du ønsker å delta neste år

8.2.2018: rehabilitering etter kreftbehandling v prosj.leder oddbjørg løken:

Askøy kommune er først ute blant kommunene i Norge med et prosjekt for rehabilitering av kreftpasienter etter ferdig medisinsk behandling. Prosjektleder Oddbjørg Løken ga oss en god innføring i bakgrunn, gjennomføring og mål. Gruppeterapi, informasjon, trening er viktige elementer i denne behandling, for å skape en bedre livskvalitet, da mange sliter med senskader etter stråle-og cellegiftbehandling.


27.1.18: YRKESMESSEN 25.1 PÅ ASKØY VIDEREGÅENDE SKOLE

Den 21. Yrkesmessen ble nok en gang en suksess med stort besøk av elever , foreldre og utstillere. Gode tilbakemeldinger fra alle involverte. Ordfører, rektor og Presidenter fra Askøy Rotary og Askøy Fenring Rotary kastet glans over arrangementet. Medlemmene i klubbene gjorde sitt til at Yrkesmessen gikk knirkefritt. Vel blåst!
18.1.18: forberedelser til yrkesmessen 25.januar og ny strategiplan

Asbjørn orienterte om forberedelser til Yrkesmessen, mens Eli orienterte om ny strategiplan pva. styret. Jonas ledet møte i president Lars fravær. Eli fikk påskjønn som beste annonseselger, vel fortjent!
11.1.18: Foredrag ved  Atle Ulveseth i Brødrene Ulveseth AS:

Et givende, lærerikt og interessant foredrag om en enestående entrepenørbedrift som driver godt og ser lyst på fremtiden med mange lovende byggeprosjekter. 


4.1.18: Spise&pratemøte

Anita som er Apoteker holdt 3 min. om medisinbruk og kampanje om mindre bruk av antibiotika, orientering om messe, prat om løst og fast, samt utlodning. President ga påminnelse om tilbakemelding strategiplan i forkant møte 18.1.


21.12.17: Julemøte med nisse og prest:

En god Julemiddag med nisse og prest tilstede. Einar Bratli fikk PHF for lang og allsidig tjeneste i klubben. Vi gratulerer.


14.12.17: Kommunikasjonskomiteens møte, foredragsholder Leif h. KvaaleJONAS ORIENTERTE OM KOMITEENS OPPGAVER OG PLANER FOR ÅRE:T mEDLEMSUTVIKLING, NYE MEDLEMMER I FOKUS

6.12.17: saksliste styremøte 

Referat fra forrige styremøte, Status regnskap, Status annonsesalg, Program for våren, Rapport fra Pre-Pets, Valg nytt styre, Fra distriktet, Strategisk plan for klubben, eventuelt.

7.12. Spise@pratemøte

Lars orienterte fra styremøte 6.12. Ingen innvendinger mot valget neste år, de som sitter tar gjenvalg, Terje Stevnebø blir innkommende President. Eli orienterte om kursing fødselshjelpere Kenya og Jonas refererte fra Pre-Pets.


30.11.17: Pre Pets i Bergen

Det ble en nyttig og lærerik seanse mellom DGE Arild Dale og representanter fra Bergensklubbene + sotra, arna og askøy(jonas). VI BLE 9 STK. RUNDT BORDET I KONTORET TIL ag aSBJØRN aLGERØY I DAMSGÅRDSVEIEN 225.
vi fikk presentert klubbene våre, og det ble mye meningsutveksling om drift, program og satsingsområder for 2018/19, spesielt medlemsutvikling var i fokus. dge vil ha fokus på dette i sin periode i tillegg til BL.A. ungdomsutveksling og RYLA.23.11.17: 3 år i Sør-Korea v/ torbjørn jakobsen(sønn til ragnar).16.11.17: Presidentenes lutefiskmiddag ble en flott aften med 1.klasses lutefisk og gode historier. en stor takk til arrangements-komiteen:-)
9.11.17: Jan Jæger, eks. kontreadmiral holdt foredrag om nye ubåter og "fedjeubåten"
   

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Aktivitetshuset Shoddyen
Adresse: N/A
Postnummer: 5302
Sted: Strusshamn
Land: NO
Møtedag: Torsdag
Møtetid: 19:15:00
Møtespråk: no

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...