shopify stats

                    

                                                                                                           Knut Hanselmann, årets President 2016-17

INFO TIL MEDLEMMER                                                           

15.01: Revidert vårprogram på plass. Årshjul revidert

11.01: Messebladet 2017 lagt ut, se under Yrkesmessen. Bladene klar hos Expert Juvik til distribusjon.

15.01.17: NYTT FRA STYRET:

19.1: ET GIVENDE FOREDRAG V/ØYVIND KONGLEVOLL OM FJORDABÅTER PÅ VESTLANDET

Asbjørn orienterte om praktiske gjøremål på kommende Yrkesmesse

 12.1.: Interessant foredrag fra leder I røde kors Bergen Marion Guddal Hansen :